Lyric officer


Why do you have to force yourself with power and control
Why do you have to live your life playing up a role
Intimidating people with your wall of sight and sound
You and your kind destroy our underground
All the happiness you destroy
All the brutal tactics that you always emply
All the fucking bullshit when will it ever stop
The comparison is obvious: you're a fucking cop
Officer - you act like an animal, you're out of control
Officer - what the hell is wrong with you
Wear a tie if you want to wear a uniform
Join the army if you want to conform
Tough guy asshole do what you can
Whatever you destroy we'll create it againCaptcha
Liedje UB40 Lyric officer is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Lyric officermits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje UB40 Lyric officer downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Lyric officer in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.