Animal Instinct


(Music: DirkschneiderKaufmannWienhold - Words: DirkschneiderKaufmann)

I don't wanna be another retro-man
I don't wanna be no part of your plans
I don't wanna be no diamond king
I just wanna pull the detonation pin
I won't give up a life of sin
You'll never tame the beast within
You can't abuse what I've got in here
My animal instinct is what you fear
And I howl - and I prowl
I am a raptor in time
And I howl - and I prowl
I am unbroken - creature of the wild
I've got an animal instinct
I've got an animal instinct
I don't wanna lead nor even dominate
Not a top-dog leader that only devastates
You know I'm free and I stand so proud
My animal anger - I shout it aloud

[Bridge]

[Chorus]

Animal - animal - animal - animal - instinct
Animal - animal - animal - animal - instinct

[Chorus]Captcha
Widget
Liedje U.D.O. Animal Instinct is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Animal Instinctmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje U.D.O. Animal Instinct downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Animal Instinct in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.