Tears Of A Clown


All his life he did his best for all
And the crown of laughter
Hanging low
The spotlight in the ring,
The choruses that sing
The paint and masquerade
Was just a show
The clown - the clown
Happiness around
Just a soul lonely in the crowd
The clown - the clown
His heart is all alone
No one wants the tears of a clown
The living of the glory and applause
The circus tent,
The only home he knows
The cover-up is bold,
The mask becoming cold
It's easier to let the eyelids close
The clown,
The final curtain falls for all to see
The final score , the circus melody
His star that shone so bright,
Gave comfort in the night
The light that always held him
Set him free
The clown,Captcha
Widget
Liedje U.D.O. Tears Of A Clown is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Tears Of A Clownmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje U.D.O. Tears Of A Clown downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Tears Of A Clown in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.