Matilda


Lyrics varies a little between different recordings

Matilda, Matilda, Matilda,
She take me money and run Venezuela
Everybody ! Matilda, Matilda, Matilda
She take me money and run Venezuela

Five hundred dollars, friends, I lost
Woman even sell me cart and horse
Hey, Matilda, she take me money and run Venezuela
Everybody ! Matilda, Matilda, Matilda
She take me money and run Venezuela

Well, de money was to buy me house and land
Then she got a serious plan
Hey, Matilda, she take me money and run Venezuela
Everybody ! Matilda, Matilda, Matilda
She take me money and run Venezuela

Well, the money was just inside me bed
Stuck up in a pillow beneath me head
Don't you know Matilda, she take me money and run Venezuela
Everybody ! Matilda, Matilda, Matilda
She take me money and run Venezuela

Well, me friends, never to love again
All me money gone in vain!
Hey, Matilda, she take me money and run Venezuela
Everybody ! Matilda, Matilda, Matilda
She take me money and run VenezuelaCaptcha
Liedje Udo Jrgens Matilda is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Matildamits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Udo Jrgens Matilda downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Matilda in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.