Far, Far Away


Isn't it funny, to live for someone else's script
You spend a lot of money to catch that lift
And isn't it good too, to not always get all that you
want
But we'll be singin' 'boo hoo hoo' if great it's not

Cuz everybody wants it so much better
than anyone could ever let it be
I guess I should get off it or whatever
but please comfort me

CHORUS
George Lucas, is the Force with us?
Will it save us from heartbreak in 1998?

Demons with the cat claws threaten us with their fake
grace
But angels without wings can't take their place
And if it's just a smart bomb in a theater far, far
away
Well, we'll be singin' 'woo hoo hoo, oh man that's
great!'

Cuz I never thought that this could happen,
that I could ever feel this way again
I know it's kinda dumb but it dosen't matter,
I can't hold it in

CHORUS
George Lucas, is the Force with us?
Will it save us from heartbreak in 1998?
George Lucas, don't lose your focus
cuz the theaters will be full come what mayCaptcha
Widget
Liedje Ultimate Fakebook Far, Far Away is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Far, Far Awaymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Ultimate Fakebook Far, Far Away downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Far, Far Away in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.