Storm of Stress


Originally performed by Terrorizer

Can't escape all your worries
Endless sorrow, pain and suffer
Can't escape your emotions
Enslavement be the world you choose

You work so hard, all for nothing
Your dreams are shattered
Your goals destroyed
No-one listens to what we stand for
So why even try do you really care

The struggle continues as the cries of pain
Peace can no longer rest in your mind
The world you choose is fucked already
So stop dreaming and face realityCaptcha
Liedje Vader Abraham Storm of Stress is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Storm of Stressmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Vader Abraham Storm of Stress downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Storm of Stress in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.