Songtekst van Van Der Graaf Generator: A Plague Of Lighthouse Keepers:

A Plague Of Lighthouse Keepers:


Lighthouses might house the key
but can I reach the door?

I want to walk on the sea
so that I may better find a shore
but how can I ever keep my feet dry?
I scan the horizon
I must keep my eyes on all parts of me

Looking back on the years
it seems that I have lost my way:
Like a dog in the night, I have run to a manger
now I am the stranger I stay in
All of the grief I have seen
leaves me chasing solitary peaceCaptcha
Liedje Van Der Graaf Generator A Plague Of Lighthouse Keepers: is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied A Plague Of Lighthouse Keepers:mits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Van Der Graaf Generator A Plague Of Lighthouse Keepers: downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje A Plague Of Lighthouse Keepers: in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.