Songtekst van Van Der Graaf Generator: Boat Of Millions Of Years

Boat Of Millions Of Years


(Hammill)

Horus, the son of Isis, lay in the marshes of Buto,
Poisoned by Set
She called out to the High God Ra
To kill this evil, that her child may live yet
Casting aside her present fears
She called out on the Boat of Millions of years
Ra came and saw
And stopped the sun until he had cured
The life of the innocent

Horus the Good lived in the North,
In lands of fertility and beauty
But Set stayed in the hard desert,
To him belonged all drought and perversity
While he sheds his tears
Beneath the Boat of Millions of years
He fights to kill the hawk,
Bearing with him evil and darkness
But Horus lives with the sun

Forever the battle rages,
Evil tries to kill the innocent baby
And only Osiris, the Lord of the Dead,
Can eventually save it
So we must cast aside our future fears
And call out on the Boat of Millions of years
The God of Love is on our side
And with him we shall not die
There's life in the Sun!
There's life in the Sun!
Only in violence is the cause lost:
In peace, grey Set can't kill our baby of loveCaptcha
Liedje Van Der Graaf Generator Boat Of Millions Of Years is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Boat Of Millions Of Yearsmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Van Der Graaf Generator Boat Of Millions Of Years downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Boat Of Millions Of Years in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.