Different Worlds


Things weren't so natural in the beginning
We just let our hearts beat, this was love
We lived from one day to another, the difference didn't bother us at all
Then the day came, you took me home to your place
I still can see them stare at my face, oh
Chorus:
We should not be apart, just listen to your heart
Different worlds keep us apart
Then, from that day on, things were changing
I could feel love slipping through my hands
You started listening to their talking, suddenly one morning you were gone
We shouldn't have lost, though we're from different worlds
But you should let love show you the way, instead of them
(chorus repeats 2x)
(Solo)
(chorus repeats 2x)Captcha
Liedje Vandenberg Different Worlds is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Different Worldsmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Vandenberg Different Worlds downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Different Worlds in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.