Along For The RideI've been mistaken
You've swindled once again
Now there's no question
I-I was wrong

And now I stand alone
Just a dent in your throne
Your true colors shown
You don't belong

ooh

And now I'm lost
And now I run from you
And now I see
Just how I bleed from you
And all the lies, all the lies
How could I let you in
And now it's clear
I went along for the ride

ow

uh, uh, uh, ow

Hey, Mr Merry Man
I know you'll come again
Til you find just what you're looking for

And if I'm your little lam
Oh would you leave again
Oh no I bet you'd stay for more

And now I'm lost
And now I run from you
oh, and now I see
Just how I bleed from you
And all the lies, all the lies
How could I let you in
And now it's clear
I went along for the ride

And now I'm finding out
You were nothing 'bout
Oh, what I thought you were

And now I understand
Just how you work your plan
First you warm, and then you just burn

And now I'm lost
And now I run from you
oh, and now I see
Just how I bleed from you

oh, and all the lies, all the lies
how could I let you in
And now it's clear
I went along for the ride

And now I'll make my way
Through another day
I, cause I know better now
You'll drop another line
On someone else's time
But in me you still resound

And now I'm lost
And now I run from you
And now I see
Just how I bleed from you

oh, and all the lies, all the lies
How could I let you in
But now it's clear
I went along for the ride

ow

uh, uh, uh, ow

ow, ow

ow, ow

ow, owCaptcha
Widget
Liedje Vanessa Carlton Along For The Ride is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Along For The Ridemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Vanessa Carlton Along For The Ride downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Along For The Ride in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.