FacesI'm waiting helpless and wanting more oh
I have been here before
So what's the next step is it up or down
Please [take*] me to the door
But there are too many faces too many faces
And I don't know what they're all for

So give me earthquakes and heartache
And everything that's in-between
I just want to know what is real
Give me earthquakes and heartache
And everything that's in-between
Cause I don't want to fight this any more
I'm living for sure

Yi yi yi yi yi yi

I'm on the outside and I'm peering in
But things don't look like what they have been no
There are too many races too many races
And I don't really want to win

So give me earthquakes and heartache
And everything that's in between
I just want to know what is real
Give me earthquakes and heartache
And everything that's in between
Cause I don't want to fight this any more
I'm living for sure

I promise I will never take more than I can give
But I don't want to play these silly games
No, I just want to live so please
Take off your mask and show me all that you are
Because life is better when you are not busy playing parts
Yes I said life is better when you are not busy playing parts
Yes it is, life is better when you are not playing with
Faces

Give me earthquakes and heartache
And everything that's in between
I just want to know what is real
Give me earthquakes and heartache
And everything that's in between
Cause I don't want to fight this any more
I'm living for sure
I'm living for sure

Why am I running I am running so far oh
Just to figure out who you all are
And there are too many questions too many questions
And all the answers seem so far

Give me earthquakes and heartache
And everything that's in between
I just want to know what is real
Give me earthquakes and heartache
And everything that's in between
Cause I don't want to fight this any more
I'm living for sure
I'm living for sure, yeah

Yi yi yi yi yi yi yiCaptcha
Widget
Liedje Vanessa Carlton Faces is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Facesmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Vanessa Carlton Faces downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Faces in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.