Paradise


Once upon a year gone by
she saw herself give in
every time she closed her eyes
she saw what could have been
well nothing hurts and nothing bleeds
when covers tucked in tight
funny when the bottom drops
how she forgets to fight to fight

And it's one more day in paradise
one more day in paradise

As darkness quickly steals the light
that shined within her eyes
she slowly swallows all her fear
and soothes her mind with lies
well all she wants and all she needs
are reasons to survive
a day in which the sun will take
her artificial light her light

And it's one more day in paradise
one more day in paradise
it's one more day in paradise
one last chance to feel alright alright

Don't pretend to hold it in just let it out
don't pretend to hold it in just push it out
don't you try to hold it in just let it out and
don't you try to hold it in you hold it in

[chorus]

Once upon a year gone by
she saw herself give in
every time she closed her eyes
she saw what could have beenCaptcha
Widget
Liedje Vanessa Carlton Paradise is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Paradisemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Vanessa Carlton Paradise downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Paradise in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.