Can This Be Real


I could feel it when we said goodnight
We both knew it had to and
We couldn't make it right
But we still came back again
Don't be sad 'cause we gave the best we had
We're better off now, better off now
Maybe we just don't know it
Better off now, better off now
Maybe this time
We're better off saying goodbye
I know I'll never feel the same
After loving you this way
I'd do it all again
Though I know my heart would break
Once you've loved like this how do you admit
We're better off now, better off now
Maybe we just don't know it
Better off now, better off now
Maybe this time
We're better off saying goodbye
Maybe we just don't know it
Better off now, better off now
It's hard to realize
We're better off saying goodbye
Close your eyes and I'll be there
If you ever think you need me
We're better off now, better off now
Maybe we just don't know it
Better off now, better off now
Maybe this time
We're better off saying goodbyeCaptcha
Liedje Vanessa Williams Can This Be Real is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Can This Be Realmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Vanessa Williams Can This Be Real downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Can This Be Real in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.