Everlasting Love


When I feel you dreaming
I think of sunsets
How high my high gets

[Chorus:]

I wanna give to you an everlasting love
I wanna fill your life with a satisfying love
All you need is an everlasting love
All you want is a mystifying love

Sun breezes, moonlight teases
Friendly invasion
Late night persuasion

[Chorus]

Each time you pass me by
You saw me fade away
I'll give you more each dayCaptcha
Liedje Vanessa Williams Everlasting Love is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Everlasting Lovemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Vanessa Williams Everlasting Love downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Everlasting Love in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.