Sister Moon


Sister moon will be my guida,
in your blue, blue shadows I would hide
All good people asleep tonight
I'm all by myself in your silverlight
I would gaze at your face the whole night
Though I'd go out of my mind but for you
I'd go out of my mind but for you
Lying in a mother's arms
the primal root of a woman's charms
I'm a stranger to the sun my eyes are too weak
How cold is a heart when it's warmth that it seeks?
You watch every night, you don't care what I do
I'd go out of my mind, but for you
I'd go out of my mind, but for you
My lover's eyes are nothing like the sun
My hunger for him explains everything I've done
To howl at the moon the whole night through
And they really don't care if I do
I'd go out of my mind, but for youCaptcha
Liedje Vanessa Williams Sister Moon is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Sister Moonmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Vanessa Williams Sister Moon downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Sister Moon in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.