Songtekst van Vanessa Williams: The Sweetest Days

The Sweetest Days


You and I in this moment
Holding the night so close
Hanging on, still unbroken
While outside the thunder rolls
Listen now, you can hear our heartbeat
Warm against life's bitter cold
These are the days
The sweetest days we'll know
There are times that scare me
We rattle the house like the wind
Both of us so unbending
We battle the fear within
All the while, life is rushing by us
Hold it now and don't let go
These are the days
The sweetest days we'll know
So we'll whisper a dream here in the darkness
Watching the stars till they're gone
And when even the memories have all faded away
These days go on and on
Listen now, you can hear our heartbeats
Hold me now and don't let go
These are the days
The sweetest days we'll knowCaptcha
Liedje Vanessa Williams The Sweetest Days is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied The Sweetest Daysmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Vanessa Williams The Sweetest Days downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje The Sweetest Days in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.