Songtekst van Wade Hayes: It's Gonna Take A Miracle

It's Gonna Take A Miracle


(Chick Rains/Wade Hayes)

Rainbows and falling stars couldn't change
The way things are
Or I'd be in your arms tonight
Wishing don't make dreams come true
Or I'd be holding you
I could change the past and make it right

It's gonna take a miracle
To bring you back
I've got to face the fact
I broke your heart so bad this time
Nothing else is gonna change your mind
You're gone for good I believe
It's gonna take a miracle to bring you
Back to me

So I'll climb up the stairs--get down
And say a prayer
That's the only thing I haven't tried
Lord knows I was wrong & if my faith
Is strong
I just might wake up by your side

It's gonna take a miracle
To bring you back
I've got to face the fact
I broke your heart so bad this time
Nothing else is gonna change your mind
You're gone for good I believe
It's gonna take a miracle to bring you
Back to me

It's gonna take a miracle
To bring you back
I've got to face the fact
I broke your heart so bad this time
Nothing else is gonna change your mind
You're gone for good I believe
It's gonna take a miracle to bring you
Back to meCaptcha
Liedje Wade Hayes It's Gonna Take A Miracle is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied It's Gonna Take A Miraclemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Wade Hayes It's Gonna Take A Miracle downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje It's Gonna Take A Miracle in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.