Break It Down Gently


It soon appears
Long rented shores
Too big to name
And second to none

Save horses' hair
In pockets deep
Remember skies
Second to none

Black rain
Black rain will come
Black rain
Black rain will come

Word to the wise
Don't you sit on this fence
Electric and live
With evangelistic zeal

Spin doctors gave you
All those remedies to choose
So you'd be the weathervane
For clouds that never move

Black rain
Black rain will come
Black rain
Black rain will come

To break it down gently
To wash it down slow
Goin' straight to the bottom
With a mind of it's own

Black rain, Black rain, Black rain will come X3
Black rain will comeCaptcha
Liedje Walkabouts Break It Down Gently is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Break It Down Gentlymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Walkabouts Break It Down Gently downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Break It Down Gently in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.