Dead Man Rise


Wake up dead man, there's a noise
You must attend
It will not quit

Wake up dead man, there's a noise
Your sleep is done
Your secret's out

Dead man rise
You're been away from here too long
Dead man rise
Dead man rise

Wake up dead man, fate has spoke
I'm yours to kiss
He's yours to forget

Cause much has changed since you've been gone
Love's grown wise
It's rules have broken

Dead man rise
You're been away from here too long
Dead man rise
Dead man rise

Wake up dead man, there's a noise
There's a noise you must attend
Wake up dead man, there's a noise
There's a noise you must attend
Wake up dead man, there's a noise
There's a noise that will not quitCaptcha
Widget
Liedje Walkabouts Dead Man Rise is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Dead Man Risemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Walkabouts Dead Man Rise downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Dead Man Rise in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.