Drag This River


Quick, burn it down to the wick
Burn it down to the heart
So the ending can start

Here, behind the riverhaus door
With an unloaded gun
And an unsettled score

Well I'll never drag this river
I'll never drag this river X2
I'll never drag this river down

You, nothin' comes to you slow
Nothin' comes to you hard
Though you beg like you're hard

And me, don't shake the barrel ar me
And don't treat idle threats
Like you treat all your friends

Well I'll never drag this river
I'll never drag this river X2
I'll never drag this river down

And if you walk out that door
Don't come back
Because there'll be no door

And if you walk out that door
Silence greets you
Silence, will be yours

I hear ya callin' from a long distant shore
But you won't come back, [well / 'cause] you can't come back

The water's risin' and the levee is not sure
And you won't be found, no you can't be found

Drag this river downCaptcha
Widget
Liedje Walkabouts Drag This River is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Drag This Rivermits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Walkabouts Drag This River downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Drag This River in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.