Long Black Veil


Beyond the reach
There are rows of tender hooks
Where nothing seems
To justify a second look
And not a soul is found
To tear them hooks on down

Famous times
Tattooed on this burlap skin
And gun cold days
Shot to pieces above my head
Now tell who's that clown
Who pulled this veil on down

Long black veil
Long black
Long black veil
Long black

If light's a brighter grey
Please then turn it up
This whole town wears its veil down
And wrestles with some all-night clown
And he don't sleep
And he don't sleep

Long black veil
Long black
Long black veil
Long black
Long black veil
Long black
Long black veil
Tell me long blackCaptcha
Widget
Liedje Walkabouts Long Black Veil is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Long Black Veilmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Walkabouts Long Black Veil downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Long Black Veil in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.