Polly


If the wild-bird could speak
He'd tell of places you have been
He's been in my dreams
And he knows all the ways of the winds

Polly, come home again
Spread your wings to the wind
I fell much of the pain
As it begins

Dreams cover much time
Still they leve blind the will to begin
I searched for you there
And now look for you within

Polly, come home again
Spread your wings to the wind
I fell much of the pain
As it begins

Polly, come home again
Spread your wings to the wind
I fell much of the pain
As it beginsCaptcha
Widget
Liedje Walkabouts Polly is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Pollymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Walkabouts Polly downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Polly in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.