Werewolves Of London


I saw a werewolf with a Chinese menu in his hand
Walking through the streets of Soho in the rain
He was looking for a place called Lee Ho Fook's
Going to get himself a big dish of beef chow mein
Werewolves of London

If you hear him howling around your kitchen door
Better not let him in
Little old lady got mutilated late last night
Werewolves of London again
Werewolves of London

He's the hairy-handed gent who ran amuck in Kent
Lately he's been overheard in Mayfair
Better stay away from him
He'll rip your lungs out, Jim
I'd like to meet his tailor
Werewolves of London

Well, I saw Lon Chaney walking with the Queen
Doing the Werewolves of London
I saw Lon Chaney, Jr walking with the Queen
Doing the Werewolves of London
I saw a werewolf drinking a pina colada at Trader Vic's
His hair was perfect
Werewolves of London
Draw bloodCaptcha
Liedje Warren Zevon Werewolves Of London is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Werewolves Of Londonmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Warren Zevon Werewolves Of London downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Werewolves Of London in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.