September


September
Ba do do ba do do
Ba do do ba do do
Ba do do ba do do
Do you remember
The wenty first night of September
Love was changing th minds pretenders
While chasing the clouds away
Our hearts were ringing
In the key that the heart was singing
As we danced in the night
Remember
How the stars stole the night away
Ha ha ha ba de ya
Say do you remember
Ba de ya
Dancing in September
Ba de ya
Never was a cloudy day
Ba do do ba do do ba do do
Ba do do ba do do ba do do
Ba do do ba do do ba do do
My thoughts are with you
Holding hands with hearts to see you
Only blue talk and love
Remember
We knew love was here to stay
Now December found the love we shared September
Only blue talk and love we share today
Ha ha ha ba de ya
Say do you remember
Ba de ya
Dancing in September
Ba de ya
Golden dreams were shiny daysCaptcha
Widget
Liedje Worlds Apart September is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Septembermits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Worlds Apart September downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje September in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.