It Just Feels Right- Lita


It's like you don't know if your dreaming
It's just so right

I don't know what it isIt just feels right
Something not understoodIt justfeels right

I dunno what it isBut it just feels right
I don't know what it isIt just feels right
Don't know what it isIt just feels right
I don't know what it isIt just feels so right

I don't know what it isIt just feels, feels
I don't know what it isIt just feels right
I don't know what it isIt just feels right
I don't know what it isIt just feels rightCaptcha
Liedje WWF It Just Feels Right- Lita is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied It Just Feels Right- Litamits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje WWF It Just Feels Right- Lita downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje It Just Feels Right- Lita in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.