Songtekst van Wynn Stewart: Good Old Fashioned Love

Good Old Fashioned Love


There are some things in this world that I don't understand
I guess I'm not what you'd call a modern hippie man
I cut my hair and shine my shoes the way my daddy does
And I'll be satidied with you and good old fashioned love
Good old fashioned love a girl that walks the line
I'll prove my love to you each day if you'll always be mine
A pretty song a pretty night the moon and stars above
Oh I'll be satisfied with you and good old fashioned love
[ steel - guitar ]
Well I suppose the new mode clothes are good enough for them
But sometimes I can hardly tell the women from the men
They talk of trips they say the hip what are they thinking of
Well I'm just satisfied with you and good old fashioned love
Good old fashioned love
And I hope you're satisfied with me and good old fashioned loveCaptcha
Liedje Wynn Stewart Good Old Fashioned Love is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Good Old Fashioned Lovemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Wynn Stewart Good Old Fashioned Love downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Good Old Fashioned Love in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.