Man Man Mr Sandman


Man man Mr Sandman for you don't do me no good
You won't come around and put me to sleep like you know you schould

Well my baby just stopped and left me she said I didn't treat her right
And I've been lonely every day and haven't slept a single night
Man man Mr Sandman
[ guitar ]
Well I bet I've walked a hundred miles and never ever left this room
A ten by twelve circle this is all that I've got you think she's coming back mighty soon
Man man Mr Sandman
Like you know you schould SandmanCaptcha
Widget
Liedje Wynn Stewart Man Man Mr Sandman is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Man Man Mr Sandmanmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Wynn Stewart Man Man Mr Sandman downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Man Man Mr Sandman in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.