Luna De Amor


by Benjamin Ackerman
I step from off my cloud, and take my tophat off
I wonder where you are, as I wish upon a star
and as I gaze into your eyes,
can you see that I'm surprised?
I grab my mask as we leave the door
with haste, we depart
your attention I need to hold, as the calendar grows old
and as we enter the doors open wide,
and your eyes they come alive
if you keep doing what you do
I could fall for you
The heat, it holds us down as we dance upon the floor
as we leave the night is still young, because neither one of
us is
done
and as I take off my mask,
on my knees I'm down to ask:
could you keep doing what you do?
I think I fell for youCaptcha
Widget
Liedje Xspace Luna De Amor is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Luna De Amormits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Xspace Luna De Amor downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Luna De Amor in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.