State Farm


High & dried, tyre rubber starts burning
Fill her up now before the table starts turning
Souped up, jacked up, cracked up, stacked up
Louie's got the gear
And Charlie's got his back up
And don't it make you feel good?

Says she's a dirt box
You're like a cannibal
Somebody feeds her, sure ain't the State Farm
Who buys the tickets and who buys the clothes
Puts the liquor in her stomach and the powder up her nose
Move That's right
And don't it make you feel good?

Don't mind me honey
I'm just looking
Smelt your chicken
And I watched you cooking
Souped up, jacked up, cracked up, stacked up
You're a bad stain
And you need to be cleaned up

And don't it make you feel good?
And don't it make you feel good?Captcha
Liedje Yaz State Farm is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied State Farmmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Yaz State Farm downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje State Farm in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.