Good Times


Came in from the city
wakled into the door
I turned around when I heard
The sound of footsteps on the floor
Love just like addiction now I'm hooked on you

I need some time to get it right

Your love gonna see me through
Can't stop now
don't you know

I ain't never gonna let you go - don't go!
Baby
make your mind up
give me what you got

Fix me with your lovin shut the door and turn the lock
Hey
go get the doctor
doctor came too late

Another night I feel alright my love for you can't wait
Can't stop now
don't you know

I ain't never gonna let you go - don't go!
Came in from the city
walked into the door
I turned around when I heard
The sound of footsteps on the floor
Said he was a killer
now I know it's true

I'm dead when you walk out the door
hey babe
I'm hooked
Can't stop now
don't youl know

Can't stop now
don't you know

Can't stop now don't you knowCaptcha
Liedje Yazoo Good Times is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Good Timesmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Yazoo Good Times downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Good Times in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.