Life Of A Salesman


What's a dad for dad?
Tell me why I'm here dad
Whisper in my ear that I'm growing up to be a better man, dad
Everything is fine dad
Proud that you are mine dad
Cause I know I'm growing up to be a better man

Father I will always be
That same boy that stood by the sea
And watched you tower over me
Now I'm older I wanna be the same as you

What's a dad for dad?
Taught me how to stand, dad
Took me by the hand and you showed me how to be a bigger man, dad
Listen when you talk, dad
Follow where you walk, dad
And you know that I will always do the best I can
I can

Father I will always be (always be)
That same boy that stood by the sea
And watched you tower over me (over me)
Now I'm older I wanna be the same as you
The same as you

Father I will always be
That same boy that stood by the sea
And watched you tower over me
Now I'm older I wanna be the same as you

(When I am a dad, dad

I'm gonna be a good dad
Did the best you could, dad
Always understood, dad
Tell me I was right, dad
Opened up my eyes, dad
Proud to call you my, dad
Thank you for my life dadCaptcha
Widget
Liedje Yellowcard Life Of A Salesman is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Life Of A Salesmanmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Yellowcard Life Of A Salesman downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Life Of A Salesman in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.