Bad ReputationWell, you must reap
What you have sown
You're into deep
You're standing alone
What you have done
Can't be undone
Hear what they say
They're talking about you
It's time to pay
Pay for your dues
You must be strong
You know they are wrong

Enduring Lies
They will die like flies
Wheather the storm
Always, above the norm
Just listen to them
Saying
You've got a bad reputation
Bad reputation
You've got a bad reputation

They're quick to judge
And they drew first blood
They held a grudge
And dragged your name through the mud
What they have done
Can't be undone

You sleep with the devil
They say you've been had
You're living in peril
They say you've gon mad

They're looking at you
saying

You've got a bad reputation
Bad reputation
You've got a bad reputation
Bad reputation

Hit me with your best shot
Just do your worst
But Ha, I've got the jackpot Baby
And I'll always be first

You've got a bad reputation
Bad reputation
You've got a bad reputation
Bad reputationCaptcha
Widget
Liedje Yngwie Malmsteen Bad Reputation is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Bad Reputationmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Yngwie Malmsteen Bad Reputation downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Bad Reputation in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.