Rising Force


Out of the darkness the voices are calling
riding the wings of a song
The Fury is screaming and Heaven is falling
I feel it coming on strong

*Chorus*
The Lightning strikes cracking the night
It feels like never before
Thunder and sparks in the Heart of the Dark
I hear a Rising Force

Searching my soul I find something else
I take my life in my hands
From the gates of Heaven to the altars of Hell
The Power is at my command

*Chorus*
The Lightning strikes cracking the night
I'm not the same anymore
Thunder and spark in the Heart of the Dark
I feel a Rising Force

Burned by the Glory of a Sacred fire
a Rising force starts to shine
alone in the inferno it soars ever higher
leaving the demons behind

*Chorus*
The Lightning strikes cracking the night
It feels like never before
Thunder and sparks in the Heart of the Dark
I hear a Rising Force

*Chorus*
The Lightning strikes cracking the night
I'm not the same anymore
Thunder and spark in the Heart of the Dark
I feel a Rising ForceCaptcha
Widget
Liedje Yngwie Malmsteen Rising Force is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Rising Forcemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Yngwie Malmsteen Rising Force downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Rising Force in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.