Constantly


You said "Come to me, if you're weak"
"I won't look away & I will keep you close"
But the closer I get the harder it seems
I find myself pulling away from all of the things I believe

Chours:

Lord, don't give up on me, it's You I need
So let your love rain down upon my soul
Filling up the deepest hole
I still love You so
I have tried to cross this river wide

And even though the storms were raging high
I could see Your light shining constantly
(I could see morning light shining constantly)
Constantly, You were always there

You said "Lay it down give it up"
"I will understand no matter what it is"
But instead I face failures & constant disbelief
That you could ever love me knowing the secrets I keep

Lord, don't give up on me, it's You I need
So let your love rain down upon my soul
Filling up the deepest hole
I still love You so
I have tried to cross this river wide

And even though the storms were raging high
I could see Your light shining constantly
(I could see morning light shining constantly)
Constantly, You were always there

Despite my broken heart & shattered dreams
Lord, Your right there reminding me, reminding me

Oh, I have called to You in time of need
You let Your love rain down upon my soul
Constantly You let me know, I still love You so
Oh, I have tried to cross this river wide
And even though the storms were raging high
I could see the morning light, shining in the sunrise
ConstantlyCaptcha
Widget
Liedje Zoegirl Constantly is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Constantlymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Zoegirl Constantly downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Constantly in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.