Here & Now


Here and now
And now and now
And now and now
And now and now
And now and now

Here and now
And now and now
And now and now
And now and now

Here I am, you made it all so clear
I understand, I am just a stranger here
I leave it all behind
All that's left is gone
And I know about my mind
Straight into your arms

Here and now we will stand with one voice hand in hand
We will never back down, we will never give in
Here and now we will sing with one voice and we bring
Our life as an offering we bring you everything

Give me all the depth of the sweetest dreams which follow that I see
You are eternal, eternal life
Where could I, where could I, where could I go
But I got you in the light with everybody's side
Lord it's clear when I needed day and night

So leave it all behind
To all that's left is gone
And we'll go with all our might
Straight into your arms

Here and now we will stand with one voice hand in hand
We will never back down we will never give in
Here and now we will sing with one voice and we bring
Our life as an offering we bring you everything

Lord I give my life
No matter what it takes
Cause you gave it all for me
With all of our hearts we sing
With all of our joy we bring
Everything we will bring
Our everything, everything

Here and now we will stand with one voice hand in hand
We will never back down we will never give in
Here and now we will sing with one voice and we bring
Our life as an offering we bring you everything

Here and now we will stand with one voice hand in hand
We will never back down we will never give in
Here and now we will sing with one voice and we bring
Our life as an offering we bring you everything

Here and Now
Here and Now
Here and NowCaptcha
Widget
Liedje Zoegirl Here & Now is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Here & Nowmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Zoegirl Here & Now downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Here & Now in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.