Don't Go Away


112
(Don't)
Don't you
(Go)
Go
(Away)
Don't you go away my baby
(Girl I)
Girl I
(Need you so)
Need you, baby don't you go
(Baby, don't)
Baby
(Go)
Baby
(Away)
Don't go away from me
Baby let me love you for the rest of your life
112
Love you
YeahCaptcha
Piosenkę 112 Don't Go Away przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Don't Go Away, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Don't Go Away. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę 112 Don't Go Away w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.