At The End


AT THE END
One day my head filled up with thought
One day i said i would never get caught
One day i explored all the possible ways
One day i swore i would understand it
I open up
I dream awake
I open up and i dream
One night my good intentions turned me away
One night i left my hell and found out i stayed
One night i became all the people i hate
One night i swore i would never relate
And i find
There is light
There is hope
There is a glowCaptcha
Piosenkę 16 Volt At The End przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke At The End, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki At The End. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę 16 Volt At The End w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.