Breed


Just was a little bit
Lust was a little bit
Fit was a little bit
Luck was a little bit
Life was a little bit
Like was a little bit
Light was a little bit
Night was a little bit
Love was a little bit gone
Was a little bit wrong
Was a little bit strong
Was a little bit
Like was a little bit
Tripe was a little bit
Plight was a little bit
Fuck was a lot of it

She loves reasons
Why we should breed
Some need thresholds
To keep off their knees
She gets around

Just was a little bit
Lust was a little bit
Fit was a little bit
Luck was a little bit
Life was a little bit
Like was a little bit
Light was a little bit
Night was a little bit
Love was a little bit gone
Was a little bit wrong
Was a little bit strong
Was a little bit
Like was a little bit
Tripe was a little bit
Plight was a little bit
Fuck was a lot of it

She loves reasons
Why we should breed
Some need thresholds
To keep off their knees
She gets around

I wish you were an angel
You might have some better things
Like a clue for something
And probably some wings
For when you go all over
Giving yourself away to anybodyCaptcha
Piosenkę 16 Volt Breed przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Breed, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Breed. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę 16 Volt Breed w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.