Afraid


Afraid
(Crowe)

Waiting here somedays, and looking inside
You can't live your life on your own love,
Well not all the time

I need somebody, from outside of me,
To come and give me all the things that I have used up
Wrapping other peoples sin

So afraid to begin, so afraid to start again,
Lost in time, held in argument,
Weathers fine as long as you don't speak

The guilt that I've gathered,
Is like my phrase book of doubt,
Over your shoulder and far away,
The pressure mounts

Now that you've said you will love that little girl for life
Ah, did you really understand what you were giving away
And how your soul knows you

So afraid to begin, so afraid to start again,
Lost in time, held in argument,
Weathers fine, as long as you don't speak

The shadows stretch the floor,
And I don't seem to know what I'm here for
There's a moment in Noah's arc when panic sets in,
You're afraid of the darkso afraid

So afraid to begin, so afraid to start again,
Lost in time, held in argument,
Weathers fine, as long as you don't speak
As long as you don't speak,
As long as you don't speak your mind30 Odd Foot of Grunts Lyrics IndexCaptcha
Piosenkę 30 Odd Foot of Grunts Afraid przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Afraid, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Afraid. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę 30 Odd Foot of Grunts Afraid w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.