Tekst piosenki 30 Odd Foot of Grunts: The Night That Davey Hit The Train

The Night That Davey Hit The Train


The Night That Davey Hit The Train
(Crowe/Cochran)

Hey Davey
You know I live it every day
When friendship walked out the door
Nothin' going on Davey but I'll talk to you
Talking to you is like talking to walls

You said I couldn't take the pain
No trust in me that's your shame
Mine's the night that Davey hit the train
Mine's the night that Davey hit the train
CHORUS
Taking everything that comes down
Falling out of the sky
There's no malice, in the weather
You might find love in my eyes

How many miles between here and Grafton Bridge Billy?
I'm not slowing down again
While you make your decisions
'bout who you're gonna be Billy
I'm rocket fuelled and I'm on the mend

CHORUS

In my eyes
You might find love

Now Benny said he didn't think it would be too long
In Belvoir St chasing demons of his own
Blessed by the sharpest form of jealousy
No place dry enough to lie down
No space to roam

You said I couldn't take the pain
No trust in me that's your shame
Mine's the night that Davey hit the train

CHORUS

You said I couldn't take the pain
No trust in me that's your shame

CHORUS30 Odd Foot of Grunts Lyrics IndexCaptcha
Piosenkę 30 Odd Foot of Grunts The Night That Davey Hit The Train przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke The Night That Davey Hit The Train, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki The Night That Davey Hit The Train. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę 30 Odd Foot of Grunts The Night That Davey Hit The Train w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.