He Will Be There For You


In the beginning
Before the world began
The great Creator
Carved a Mighty Plan
He spoke the mountains
Surrounded them with seas
Then in his image
Created you and me
Even why back then (He already knew)
There would be no end to his love

(chorus)

Every second of every minute
Every minute of every hour
Twenty-four hours a day
He will be there for you
Three hundred and sixty five days a year
Everyday in the life that you're here
Wherever you go
He will be there for you

He's always listening
Before you even speak
He's got the answer
Before there's a need
He feels the heartache
That no one ever sees
He's there beside you
When you're on your knees
And he says again (to me and to you)
There will be no end
To His love

(chorus)Captcha
Piosenkę 4 Him He Will Be There For You przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke He Will Be There For You, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki He Will Be There For You. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę 4 Him He Will Be There For You w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.