I Live At Home In A Trailer


[Future]

Well jimmy moved in with his mother
Cuz he ain't got no place to go

[Eminem]

And I'm now I'm right back in the gutter
With a garbage bag that's full of clothes

[Future]

Cuz you live at home in a trailer
What the hell u gonna do

[Eminem]

Cuz I live at home in a trailer
Mom I'm coming home to you

Well my names jimmy and his names Greg Buel
And me him n u went to the same school
This ain't cool- I'm in a rage- he's tappin my mom-
Were almost the same age
On the microphone I drop bombs
Look at this car, thanks a lot mom!
"Here happy birthday rabbit
Here's a brand new car, u can have it"?
Its 1928 delta this shit wont even get me to the shelter
And I cant even stand for a motel
Cause I'm back in the 810 now

Cuz I live at home in a trailer,
Mom I'm commin' home to you"¦Captcha
Piosenkę 8 Mile I Live At Home In A Trailer przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke I Live At Home In A Trailer, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki I Live At Home In A Trailer. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę 8 Mile I Live At Home In A Trailer w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.