Chance To Love You More


I never thought I would be
The man that I see before me
When I look in your eyes
As you try not to cry
It's pain I see

Now I know that what I've done is wrong
And I know that it's hard to be strong
When the hurting inside you from all of the lies
It lasts so long

So let me hold you
Here in my arms
And console you
Keep you safe from the harm that you felt before
I will give you more
Baby promise you'll try to hold on

Look in my eyes
Look in my heart
Look in my soul girl it's torn all apart
Look in my pride babe
Down on the floor
Praying you'll give us just one more chance
To love like before
Let me love you some more

How could I ever let go
(How could I ever let go)
Of the one true love I'll ever know
(Of the one true love I'll ever know)
Every night girl I pray that it isn't too late
To hold you close

Can I bring you in from the rain
And protect you
Take away all the pain that you felt back then
We can love again
Girl I know that I was to blame

Look in my eyes
Look in my heart
Look in my soul girl it's torn all apart
Look in my pride babe
Down on the floor
Praying you'll give us just one more chance
To love like before
Let me love you some more

Baby I swear
That I'll give you more
For all of the things
Your heart's looking for
Now girl please don't walk away
trust me when I say
You have all of my love

Look in my eyes
Look in my heart
Look in my soul girl it's torn all apart
Look in my pride babe
Down on the floor
Praying you'll give us just one more chance
To love like before
Let me love you some more

Look in my eyes
Look in my heart
Look in my soul girl it's torn all apart
Look in my pride babe
Down on the floor
Praying you'll give us just one more chance
To love like before
Let me love you some moreCaptcha
Piosenkę 98 Degrees Chance To Love You More przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Chance To Love You More, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Chance To Love You More. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę 98 Degrees Chance To Love You More w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.