Come And Get It


Baby, baby I've been watchin
you watchin me
Sevretly sending,
tender losses casually
Across a crowded room,
your man doesn't even notice you
(you're so bold) Mmm,
I guess that's how it goes
Lady, lady it seems like
he bores you to death
You need to escape,
you need to enjoy yourself
Ignore his wondering eyes,
he doesn't realize
You're gonna make your move
Come and get it,
the lovin' you want is in me
Come and get it,
I will love you faithfully
Come and get it, girl don't be shy
I swear you won't regret it
baby come and get it
Tell me, tell me if you'd
like to pursue eternal pleasure,
hand delivered from me to you
Fulfil your fantasies, with 98 degrees
(baby this is motown, Mmm,
that's how it's going down)
Show me, show me
everything that you'll sacrifice
To come and get it, me,
I'm willing to spend my life
To keep you comin',
forever and always alright
Starting with tonight
To night's your night,
there's no need to worry (baby)
Come and get this love,
there's no need to hurry
Come and get this loveCaptcha
Piosenkę 98 Degrees Come And Get It przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Come And Get It, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Come And Get It. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę 98 Degrees Come And Get It w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.