Dreaming


(Chorus)
Dreaming of you
Dreaming every day and
every night of my life
But someone else is holding you tight
So I'll see you in my dreams girl
Have you ever wanted someone so bad
That you didn't care if they had
Any idea how you feel
Cause your dreams are so real
Please help me
To understand this feeling
I'm dreaming
Your body so appealing
You're commited to someone else
But here in my mind
I have you all to myself
(Chorus)
I know how your lips taste
and feel though
I've never kissed them for real,
so I find myself drifted away
To my secret place
Please help me
Understand this feeling
I'm dreaming
Your body so appealing
You're commited to someone else
But here in my mind
I'll have you all to myself
(Chorus)
Now I lay me down to sleep
I pray the lord, you're in my dreams
But you're commited, to someone else
In my mind
I'll have you all to myself
(Chorus)Captcha
Piosenkę 98 Degrees Dreaming przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Dreaming, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Dreaming. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę 98 Degrees Dreaming w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.