Give It All


I'll give you the moon at night
I'll give you the stars to light your eyes
I'll give you the sun to make just one more dawn
So another day may come
I'll give you my heart and soul
I'll be there to catch you when you fall
And if you ask me what i'll give to you
Girl i'll give it allCaptcha
Piosenkę 98 Degrees Give It All przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Give It All, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Give It All. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę 98 Degrees Give It All w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.