Tekst piosenki A Beautiful Silence: Waiting For You To Rip My Heart Out

Waiting For You To Rip My Heart Out


She enters the room so calm and composed, shes got one thing on her mind as she makes her approach, and her lipstick it glistens like the moonlight, and one kiss will bring you to your knees tonight
hello i know shes wasting your time, hello i know shes tearing out your spine, and if this keeps up you know shell destroy your mind and ill be waiting
now that shes got you right where she wants you, she'll take everything shes got nothing to prove, and her lipstick is stained across your collar, and one kiss youll swear that you love her
hello i know shes wasting your time, hello i know shes tearing out your spine, and if this keeps up you know shell destroy your mind and ill be waitingCaptcha
Piosenkę A Beautiful Silence Waiting For You To Rip My Heart Out przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Waiting For You To Rip My Heart Out, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Waiting For You To Rip My Heart Out. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę A Beautiful Silence Waiting For You To Rip My Heart Out w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.