Angel Of Sadness


Something's watching over me
There's someone in
My house that I can't see
I've asked her many times to leave
She tells me she's not evil

In my hours of confidence
When feeling real and
Worthy of my friends
When I let go of my defence
She's waiting in a corner

Angel of sadness
Leave me alone
Save me some hours
To try on my own
When the music is over
The silence is on
You know I will be yours alone
So pick me up
And carry me home

Life with her is getting hard
It's like I'm not the
Driver of my own car
I'm not the holder of my credit card
Oh Jesus, make me sober

Misery comes and lovers go
I lose myself and
Sometimes I don't know
She says I've always told you so
But I'll stay with you forever

Angel of sadness
Leave me alone
Save me some hours
To try on my own
When the music is over
The silence is on
You know I will be yours alone
So pick me up
And carry me home

Angel of sadness
Angel of grief
Save me some hours
Then please can you leave
When the music is over
The silence is on
I'll be completely on my own
But I'll work it out
And find me a homeCaptcha
Piosenkę A-Camp Angel Of Sadness przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Angel Of Sadness, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Angel Of Sadness. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę A-Camp Angel Of Sadness w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.