Naked With Open Eyes


I watch the sun go down
as I feel the coldness crawling unto me
i'm sitting huddled up
trying to figure out the meaning of existence
yet I have found no ancwers (no ancwers at all)

I feel so small still I must be most
powerfull of all
suddenly it stood clear
there in the light of dawn
first sunbeams of day

a vision for me appeared
a thought to tame
behold life, meaningless and empty
what have we learned?
the awareness makes me scared
I don't mean to say that I am better in any way
it's just that I want something higher

I watch the sun goes down as I feel
the coldness crawling unto me

i'm sitting huddled up
trying to figure out the meaning of existence
yet I have found no ancwers
I feel so small, still I must be most
powerfull of all
suddenly it stood clear
there in the light of dawn
first sunbeams of day
a vision for me appeared

a thought to tame
behold life meaningless and empty
what have we learned?
the awareness makes me scared
I don't mean to say that I am better in any way

it's just that I want something higherCaptcha
Piosenkę A Canorous Quintet Naked With Open Eyes przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Naked With Open Eyes, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Naked With Open Eyes. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę A Canorous Quintet Naked With Open Eyes w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.