Forever Gone


Forever gone, suffer in deception as you learn the hardest truth
After all the confusion nothing seems familiar
What has been broken for so long can never be the same
This is how it will be until the day I die
I can't turn back from here
How can i save myself with one foot in the grave?
I wish I didn't know the things I fuckin know
What has been broken for so long can never be the sameCaptcha
Piosenkę A Death For Every Sin Forever Gone przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Forever Gone, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Forever Gone. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę A Death For Every Sin Forever Gone w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.